Tüüptingimused

Tüüptingimused

1. MFG Baltic OÜ (edaspidi nimetatud t-sargitehas või müüja)
e-poe tüüptingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes
(edaspidi nimetatud ostja või tarbija),
kes kasutavad t-sargitehas e-poodi, tellivad kaupu e-poest.

2. t-sargitehas-e e-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link "Lisa ostukorvi".
Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda.
Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist,
rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.

3. t-sargitehas´el on õigus e-poe vahendusel sõlmitud tellimusest sanktsioonideta taganeda
ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
kaup on laost otsa saanud;
kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

Kui t-sargitehas´el ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust
ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

4. Ostukorvis saab soovi korral  muuta ostukorvi sisu.
Pärast tarneaadressi sisestamist ning tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa
ning ostukorv tühjendatakse kaubast.
Kui ostja katkestab tellimuse pärast tellimuse sisestamist,
tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud
võib alustada maksmist.  Pärast kauba lisamist "Ostukorvi" on võimalik jätkata teiste kaupade
sirvimist või sisestada tellimus.

5. Kõik hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

6. E-poes saab maksta tellitud kauba eest Teile saadetava hinnapakkumise/arve alusel või pangalingi kaudu.

7. Transpordi hind arvutatakse peale tellimuse esitamist ning ostja poolt transpordiviisi valimist.
Kauba kättetoimetamise aeg on 2-7 tööpäeva sõltuvalt valitud transpordiviisist (lisaks kauba valmistamise ajale).
Kauba kättesaamisel soovitame teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral toodet mitte vastu võtta.
Vigastuste avastamisel tagastada pakend ja teatada kohesel info[at]t-sargitehas.ee.

8. Kaup saadetakse ostja poolt valitud viisil ning aadressile.
Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul sh juhul kui ostja on määranud
tellimuses kauba saajana kolmanda isiku.

9. Tellimuse täitmise tähtaeg on kuni 1 nädal (va eritellimused), juhul kui tellitud kaubad on laos olemas,
saame need teile ära saata esimesel võimalusel. Vajaliku laoseisu puudusel anname sellest teada ning
lepime kokku konkreetse tähtaja. Kui pakutud aeg ei ole Ostjat rahuldav, siis on Ostjal õigus tellimus tühistada
või tellimust muuta. Tellimuse täitmise tähtajale lisandub transpordile kuluv aeg 2-7 päeva olenevalt valitud transpordiviisist.


Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

10. Tarbijal on õigus  taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast.
Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades
või tarbija esitatud tingimuste kohaselt.
Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis.

11. Ostja peab müügilepingust taganemisel kauplejalt saadu tagastama samuti viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

12. Müügilepingust taganemise korral tuleb saata vastav avaldus e-posti aadressile info@t-sargitehas.ee.
Avaldus peab sisaldama alljärgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda.

12.1 Kauba eest tasutud summa (koos postikuluga) tagastatakse tarbija arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest ja kauba tagastamisest  t-sargitehas´ele.

12.2 Kauba tagastamise tavalised kulud kannab ostja kuni 10 euro (kümne euro) väärtuses.
Kui tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (vale või defektiga toode), tasub müüja tagastamise kulud.

13. Kui pärast Kauba tagastamist t-sargitehase poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud,
et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine.
T-sargitehas võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates kauba tagastamisest.
Ostja on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul kui kaup on ostja poolt ümber töötatud,
rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.

14. Tarbijal on võimalus e-poest tehtud tellimus tühistada 1 tööpäeva jooksul,
teavitades meid sellest e-posti info[at]T-sargitehas.ee või telefoni teel (+372 56694712)


Vastutus ja vaidluste lahendamine

15. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (ei vasta pakutud näidisele või on puudustega),
esitada kaebus/pretensioon ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta
jooksul alates kauba üleandmise päevast.
Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest.
Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama
ostudokumendid (arve), mis tõendavad, et kaup on ostetud t-sargitehase e-poest.
Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

16. E-poest ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada e-posti aadressile: info@t-sargitehas.ee
MFG Baltic OÜ, Kaluri tee 6-2, Haabneeme 74001, telefon: 56694712,.
Kauba tagastamisel tuleb see saata aadresssile Kaluri tee 6-2, Haabneeme 74001 või eelnevalt kokkulepitud viisil.

17. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:
Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.
Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
* müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
* parandamine ebaõnnestub,
* müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
* kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

18. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise,
hooldamise või rikkumise tõttu.

19. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole,
milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130
e-post: info@tka.riik.ee


Muud tingimused

20. Kõiki E-poe ostude tegemisel teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
T-sargitehas ei avalda  neid andmeid kolmandatele osapooltele, ostjal on õigus nõuda oma andmete kustutamist E-poe andmebaasist.